Preskoči na vsebino

Logatec - Cerkev Matere božjeCerkev se je včasih imenovala Marija v leševju. V popisu cerkvenih dragocenosti se jo omenja leta 1526, v svoji prvotni upodobitvi pa je razvidna na Valvasorjevo podobi Gorenjega Logatca iz leta 1697. Po topografiji logaškega župnika M. Keršmanca je bila postavljena leta 1754, kasneje pozidana in dozidana leta 1904.

V opisu Gorenjega Logatca se omenja okrog cerkve pokopališče. Enako je izpričano v arhivski dokumentaciji – v situaciji v franciscejskem katastru iz leta 1823/24.
Ob cerkvi je zgodovinsko pogojena do danes ohranjena prvotna zazidalna situacija. Zazidava območja ob cerkvi je izpeljana v ločni obliki in zgodovinsko izpričuje taborsko obrambno pozidavo ob cerkvi. Leta 1876 je požar skoraj docela uničil Cerkovsko vas.

Lokacija: Gorenji Logatec

 

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 1814
Ime enote:  Logatec - Cerkev Rožnovenske Matere božje v Gorenjem Logatcu 
   
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: župnijska cerkev, Rožnovenska Mater božja
Tekstualni opis enote: V osnovi starejša cerkev z začetka 16. stol. je bila na novo sezidana 1754 in povečana 1904. V tlorisu si sledijo zvonik, pravokotna ladja s prizidanima kapelama in kvadraten prezbiterij. Bogata oprava in oprema s sredine 18. stol.
Datacija enote: prva četrtina 16. stol., tretja četrtina 18. stol., 1754, prva četrtina 20. stol., 1904
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija:
Cerkev stoji ob Tržaški cesti sredi trškega jedra Gorenjega Logatca.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana

Vir: Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 27. 5. 2013
 

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228