Preskoči na vsebino

Hotedršica - Cerkev sv. Janeza KrstnikaŽupnijska cerkev sv. Janeza Krstnika stoji ob vzhodnem robu vasi Hotedršica. Obdana je spredaj s t.i. Plečnikovim stopniščem, desno je župnišče z gospodarskim poslopjem, na levi nižji strani pa stoji nekdanje šolsko poslopje. Ob straneh cerkve je obzidje, ki je nekdaj služilo za pokopališče. Pokopališče se zdaj nahaja v ozadju cerkve in objema le še njen prezbiterij. Ni znano, kdaj je bila zgrajena prva cerkev in kaj se je dogajalo z njo.

Uradni zapis iz leta 1506 govori o posvetitvi desnega oltarja in pokopališča. Današnji zvonik je bil zgrajen leta 1707, kar priča vklesana letnica na njem.
Po uničujočem požaru 26. oktobra 1866, ko sta zgorela streha in zvonik, so kmetje leta 1869 pričeli graditi novo cerkev, ki je bila posvečena 3. septembra 1873. Oltarje in prižnico je izdelal podobar Jurij Tavčar iz Idrije, orgle je postavil Fran Goršič, freske pa so delo Čeha Jožefa Hubscha. Grobnica stare cerkve je na žalost zasuta, nekaj slik in kipov iz stare cerkve pa se hrani v zasebnih zbirkah.
Leta 1935 so po načrtih arhitekta Jožefa Plečnika uredili prostor okoli cerkve in župnišča. Izvedba načrta ob vhodu na pokopališče pa je ostala nerealizirana, stebri so zdaj na grobu, kjer so pokopani duhovniki.

Lokacija: Hotedršica

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 1844
Ime enote:  Hotedršica - Cerkev sv. Janeza Krstnika
  
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: župnijska cerkev, pokopališče, sv. Janez Krstnik
Tekstualni opis enote: Na osnovi starejše cerkve je bila v letih 1869-1871 že tretjič pozidana cerkev, zgrajena v psevdoromanskem slogu. Od stare cerkve ohranjen zvonik iz 1707 in del prezbiterija. Bogata notranja oprava in oprema.
Datacija enote: prva četrtina 18. stol., 1707, tretja četrtina 19. stol., 1869-1871
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: HOTEDRŠICA
Občina: LOGATEC
Lokacija: Cerkev stoji na pokopališču v jugovzhodnem delu naselja.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 

Vir:Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 27. 5. 2013

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228