Preskoči na vsebino

Hlevni Vrh - Cerkev sv. MiklavžaCerkev je bila barokizirana sredi 18. stoletja. Dolga je 17,70 m in široka 8 m. Ladja je osmerokotna. Prezbiterij je nižji od ladje. Med pilastri se vije venčni zid. Svod ima medaljon.

Glavni oltar je lesen, na drugi menzi je tabernakelj, prav tako pa sta lesena tudi stranska oltarja iz leta okoli 1800. V cerkvi je slika Štefana Šubica z naslovom Betlehemski umor, ki je bila naslikana leta 1860. Pod cerkvijo je grobnica.

Lokacija: Hlevni vrh

 

 

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 2680
Ime enote:  Hlevni Vrh - Cerkev sv. Nikolaja
  
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: podružnična cerkev, pokopališče, sv. Nikolaj
Tekstualni opis enote: Cerkev, zasnovana na začetku 16. stol., je bila v 18. stoletju močno prezidana. Sestavljata jo vhodni zvonik s štirimi kamnitimi biforami in pravokotna ladja z ožjim in nižjim prezbiterijem. Bogata notranja oprema, kamnit tlak, grobnica.
Datacija enote: prva četrtina 16. stol., 18. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: HLEVNI VRH
Občina: LOGATEC
Lokacija: Cerkev sv. Miklavža s pokopališčem stoji v južnem delu naselja Hlevni vrh.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 

Vir:Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 27. 5. 2013

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228