Preskoči na vsebinoSkoraj polovica ozemlja logaške občine je zavarovana z režimi varstva narave, ki se večinoma prekrivajo in so skoncentrirani predvsem v južnem delu občine: od Planinskega polja vse do Logatca, Kalc in Hotedršice.  Vpogled v vse naravne vrednote omogoča Zavod RS za varstvo narave na spletišču Atlas okolja.

Na omenjenih območjih so tako območja Nature 2000, ekološko pomembna območja ter deloma območja naravnih vrednot.
V večini se navezujejo na kraški svet in kraške pojave v občini.

Naravne vrednote občine Logatec


S pomočjo pristopa Leader smo lahko preko projekta "Do ljudi, narave in dediščine prijazen Logatec" objavili preko 700 opisov naravnih vrednot in enot kulturne dediščine.  

 1. Alexova jama
 2. Ali ste vedeli...zanimivosti o Planinskem polju
 3. Andrejevo brezno
 4. Andrejevo brezno na Strmici
 5. Anzelcova jama
 6. Babni dol
 7. Bajtna jama
 8. Bazinov brezen
 9. Bazinova dolina - cipresasta smreka
 10. Binetova jama
 11. Blatno brezno pri Koritih
 12. Borisov dihalnik
 13. Breučičevo brezno
 14. Brezen na Filipcovem griču
 15. Brezen na Oglnicah
 16. Brezno 1 ob Krožni cesti
 17. Brezno 1 pod Gradiščem
 18. Brezno 1 pod Gradišnico
 19. Brezno 1 pod Ženčkom
 20. Brezno 1 pred Tešmarco
 21. Brezno 1 pri Jocovi jami
 22. Brezno 1 pri Kaliških koliševkah
 23. Brezno 1 pri Skedneni jami
 24. Brezno 1 v Bretetovi dolini
 25. Brezno 1 v Hrvatih
 26. Brezno 1 v Lanskem vrhu
 27. Brezno 1 v Mali Smrečnici
 28. Brezno 1 v oddelku 16/c
 29. Brezno 1 v oddelku 22/c
 30. Brezno 1 v oddelku 6-b
 31. Brezno 1 v Špeharjevem talu
 32. Brezno 1 za Dolgo dolino
 33. Brezno 2 na Lanskem vrhu
 34. Brezno 2 ob Krožni cesti
 35. Brezno 2 ob stari Trajbarci
 36. Brezno 2 pod Gradiščem
 37. Brezno 2 pod Gradišnico
 38. Brezno 2 pod Javorovim gričem
 39. Brezno 2 pod železniško postajo Planina
 40. Brezno 2 pod Ženčkom
 41. Brezno 2 pred Tešmarco
 42. Brezno 2 pri Kaliških koliševkah
 43. Brezno 2 pri Logarnici Ravnik
 44. Brezno 2 pri Skedneni jami
 45. Brezno 2 v Bretetovi dolini
 46. Brezno 2 v Hrvatih
 47. Brezno 2 v Mali Smrečnici
 48. Brezno 2 v oddelku 17-d
 49. Brezno 2 v oddelku 21/c GGE Ravnik
 50. Brezno 2 v Špeharjevem talu
 51. Brezno 3 pod Krožno cesto
 52. Brezno 3 v oddelku 17-d
 53. Brezno 4 v oddelku 17-d
 54. Brezno blizu Filipa
 55. Brezno brez dna
 56. Brezno Gicipi
 57. Brezno gozdarja Markota
 58. Brezno gozdarskega mačka
 59. Brezno I pri kamnu 17 - oddelek 8 (Laze)
 60. Brezno II pri kamnu 17 v oddelku 8 (Laze)
 61. Brezno IV/1 ( Lanski Vrh)
 62. Brezno IV/119 (Lanski Vrh)
 63. Brezno IV/20 (Lanski Vrh)
 64. Brezno IV/22 (Lanski vrh)
 65. Brezno IV/25 (Lanski Vrh)
 66. Brezno IV/3 (Lanski Vrh)
 67. Brezno IV/33 (Lanski Vrh)
 68. Brezno IV/34 (Lanski Vrh)
 69. Brezno IV/35 (Lanski Vrh)
 70. Brezno IV/36 (Lanski Vrh)
 71. Brezno IV/8 (Lanski vrh)
 72. Brezno IX/1
 73. Brezno IX/2
 74. Brezno na dolgem grebenu
 75. Brezno na Lanskem vrhu
 76. Brezno na Lazih
 77. Brezno na meji oddelku 18-c in 18-d
 78. Brezno na meji oddelku 25-26 RR
 79. Brezno na Milah
 80. Brezno na Plesu
 81. Brezno na Prečnem hribu
 82. Brezno na robu udorne doline
 83. Brezno na Stari železnici
 84. Brezno na trasi
 85. Brezno nad jamo v Dolenjih Lokah
 86. Brezno nad postajo Planina
 87. Brezno nad požiralnikom v Cestah
 88. Brezno nad Slaven dolom
 89. Brezno ob AC Logatec-Unec v Lomu (P 70+16)
 90. Brezno ob cesti Laze-Logatec
 91. Brezno ob kamnolomu
 92. Brezno ob Lovretovi poti
 93. Brezno ob meji
 94. Brezno ob poti
 95. Brezno ob Stari cesti 501
 96. Brezno ob Trskovi poti
 97. Brezno ob udornici
 98. Brezno pod Cigansko ravnijo
 99. Brezno pod mokro smreko
 100. Brezno pod železnico
 101. Brezno pod železnico pri postaji Planina
 102. Brezno pri Bončinu
 103. Brezno pri Brstoni
 104. Brezno pri bunkerju v Suhem hribu
 105. Brezno pri Čebeljih vikendih
 106. Brezno pri čuvajnici 440 v Logatcu
 107. Brezno pri Dolčku
 108. Brezno pri Erjavcu
 109. Brezno pri Grižarju
 110. Brezno pri Kalcah
 111. Brezno pri Kališki koliševki
 112. Brezno pri kasarni
 113. Brezno pri Kobilnici
 114. Brezno pri Komovcovi poti
 115. Brezno pri Kukovici
 116. Brezno pri logarski hiši na Ravniku
 117. Brezno pri Logatcu
 118. Brezno pri Mali Smrečnici
 119. Brezno pri malinah
 120. Brezno pri Medvedovi jami
 121. Brezno pri mostu čez Lenarčico
 122. Brezno pri protitankovski prepreki
 123. Brezno pri Radeckem
 124. Brezno pri Veliki jami za Lenaršico
 125. Brezno pri Zadnji Ribi
 126. Brezno Šalabajzar
 127. Brezno v Burnikovi senožeti
 128. Brezno v Črtežu
 129. Brezno v Enškovem gozdu
 130. Brezno v Farbarjevem štantu
 131. Brezno v Faturjevem talu
 132. Brezno v gozdu Gorjan Marjana
 133. Brezno v Gradiščah
 134. Brezno v grezu
 135. Brezno v Habjanovih kotih
 136. Brezno v kaliču
 137. Brezno v Lukcovi senožeti
 138. Brezno v Matičkovem Lazu
 139. Brezno v Mežečevem talu
 140. Brezno v Mulajevem talu
 141. Brezno v oddelku 12-a (Laze)
 142. Brezno v oddelku 17-a GGE Ravnik
 143. Brezno v oddelku 17-d
 144. Brezno v oddelku 18-b (Laze)
 145. Brezno v oddelku 33-a GGE Ravnik
 146. Brezno v oddelku 7/a GE Ravnik
 147. Brezno v Oglenicah
 148. Brezno v Pošnah v Novem svetu
 149. Brezno v Povšah pod Ravnikom
 150. Brezno v protitankovski prepreki
 151. Brezno v Pšeničnem dolu
 152. Brezno v Ruski rajdi
 153. Brezno v skalah
 154. Brezno v škrapljah
 155. Brezno v Štefanovi senožeti
 156. Brezno v Štefetovem talu
 157. Brezno v Suhem vrhu
 158. Brezno v Tratnikovem koniku
 159. Brezno v Velikem Dolcu
 160. Brezno v Vodicah
 161. Brezno v Vogencah
 162. Brezno v zavoju vojaške ceste
 163. Brezno veteranov
 164. Brezno VIII/8 (Lanski Vrh)
 165. Brezno za cerkvijo v Grčarevcu
 166. Brezno za Fičurjevo ogrado
 167. Brezno za KLI-jem
 168. Brezno za Kupo
 169. Brezno za Ojstrim vrhom
 170. Brezno za svinjskim hlevom
 171. Brezno zlate skrinje
 172. Brlog nad Lenarčico
 173. Brusova jama
 174. Brusove rupe
 175. C 45
 176. Čakovcovo brezno
 177. Canon
 178. Češirkova jama
 179. Cigaletova jama
 180. Ciganska jama v Sopoti
 181. Cimetova jama
 182. Črni potok pri Logatcu
 183. Davidovo brezno
 184. Dednik - močvirje in ribnik
 185. Derenčinov brezen
 186. Desna jama ob poti k jamarski koči
 187. Deželova jama
 188. Deževnik
 189. DG 69
 190. Dihalnik na Strmici
 191. Dihalnik pod Borisovim dihalnikom
 192. Dinozavrove stopinje
 193. Dolarjeva jama
 194. Dolček
 195. Dolenji Logatec - divja kostanja
 196. Dolenji Logatec - lipa
 197. Dolinarjev brezen
 198. Dvojno brezno pod Orlovim vrhom
 199. Dvojno brezno pri Lenarčici
 200. EKO 450
 201. Erikov ribnik
 202. Fapa
 203. Felicijanov brezen
 204. Firštova jama
 205. Gabrnška jama
 206. Gašpinova jama
 207. Gnezdovka
 208. Gnezdovo brezno
 209. Gobova jama
 210. Godeškina jama
 211. Godobolska jama
 212. Gorenji Logatec - lipa na Taboru
 213. Gradišče - duglazije
 214. Gradišnica
 215. Grčarevec - duglaziji
 216. Gregorjeva kamra
 217. Grudnovo brezno
 218. Habičev kevderc
 219. Habjanova jama
 220. Habjanovo brezno
 221. Hermanova jama
 222. Hermanovo brezno v oddelku 31/d
 223. Hladnikova Jama
 224. Hleviše - cipresasta smreka
 225. Horvatov kevdrc
 226. Hudičevo brezno
 227. Ičotova jama
 228. Ikina jama
 229. Istenič Francova jama
 230. Istenič Janezova jama
 231. Ivanov brezen
 232. Izgubljena jama pri Lenarčici
 233. Izgubljeno brezno
 234. Jačka
 235. Jačka 1
 236. Jačka 2
 237. Jačka 3
 238. Jadkova jama
 239. Jakovica - maklen
 240. Jakovski grič - izvir
 241. Jakovški studenec
 242. Jama 1 na Ferjanovem griču
 243. Jama 1 Pod stenami
 244. Jama 1 pod Suhim rebrom
 245. Jama 1 v oddelku 22
 246. Jama 1 v Starem koniku
 247. Jama 2 na Ferjanovem griču
 248. Jama 2 ob stari Trajbarci
 249. Jama 2 Pod stenami
 250. Jama 2 pod Suhim rebrom
 251. Jama 2 pri Lenarščici
 252. Jama 2 v oddelku 21
 253. Jama 2 v oddelku 22
 254. Jama 2 v Starem koniku
 255. Jama 3 ob stari Trajbarci
 256. Jama 3 v oddelku 22
 257. Jama Cmok
 258. Jama dvojčka
 259. Jama Gulpa
 260. Jama Kloka
 261. Jama Kobilnica
 262. Jama Medvednica
 263. Jama na Brusovem
 264. Jama na lovski meji
 265. Jama na ogradi pod Tolstim vrhom
 266. Jama na Primčevi gmajni
 267. Jama na razpotju
 268. Jama nad požiralnikom na Dolenjih Lokah
 269. Jama nad Vranjo jamo
 270. Jama ob poti pri Korčku
 271. Jama ob progi
 272. Jama pod Čopkom
 273. Jama pod Globoko dolino
 274. Jama pod grobom
 275. Jama pod Javorjevim gričem
 276. Jama pod Turkovo ogrado
 277. Jama pri apnenici
 278. Jama pri Bazinu
 279. Jama pri Breznu gozdarskega mačka
 280. Jama pri Dolčku
 281. Jama pri Dolenjih Lokah
 282. Jama pri Farbarjevem štantu
 283. Jama pri koti 498
 284. Jama pri Laški kukavi
 285. Jama pri Lavrinovi ogradi
 286. Jama pri Petrovcovih vodicah
 287. Jama pri ponorih v Cestah
 288. Jama pri rimskem zidu
 289. Jama pri Šemonovem breznu
 290. Jama pri Šemrlu
 291. Jama pri Stari žagi
 292. Jama pri Trnovški jami
 293. Jama pri zahodnem robu Lenarščice
 294. Jama Puščica pod Zlatorogom
 295. Jama srnjakove lobanjice
 296. Jama sv. Brigite
 297. Jama sv. Prvoaprilija
 298. Jama Sv. Treh Kraljev
 299. Jama sv. Uršule
 300. Jama v Dolenjih Lokah
 301. Jama v Gošarjevih rupah
 302. Jama v Kukavici
 303. Jama v Rovtah
 304. Jama v Rusovem talu
 305. Jama v Sopoti
 306. Jama v Trepetličju
 307. Jama v Velikem Dolcu
 308. Jama v Veliki jami
 309. Jama v veliki Smrečnici
 310. Jama v Vranji peči
 311. Jame dvojčki pri Vranji jami
 312. Jankotovo brezno v Suhem hribu
 313. Javor v Numareh
 314. Jeriševa jama
 315. Jezerc
 316. Ježevka
 317. Jocova jama
 318. Jurčkov brezen
 319. Jurjeva jama
 320. Kalce - jelka v Zakoritih
 321. Kalce - mlaka pod Grudnom
 322. Kalce - smreka v Zakoritih
 323. Kališe
 324. Kališka jama
 325. Kališka koliševka
 326. Kališnica
 327. Kevderc pod Prečnim hribom
 328. Kevderc pri Lenarščici
 329. Kevderc VI/4 (Lanski Vrh)
 330. Kevdr v Matičkovem Lazu
 331. Kevdrc na Tolstem vrhu
 332. Kevdrc pri Kalčku
 333. Kevdrc v Suhem hribu
 334. Klamova jama
 335. Klobučarjevo brezno
 336. Kmetov brezen
 337. Kmetov požiralnik
 338. Kmetova jama
 339. Kmetova luknja 1
 340. Kmetova luknja 2
 341. Kodermacov brezen
 342. Konjski rep
 343. Korčkovo brezno
 344. Koreninka
 345. Kramerjeva jama
 346. Krastačji brezen
 347. Krištofov brezen
 348. Kunčeva jama 1
 349. Kunčeva jama 2
 350. Kunčeva jama 3
 351. Laniško brezno 1
 352. Laška jama
 353. Laška kukava
 354. Laži Slavcovo brezno
 355. Laži Svinjska jama
 356. Lebanove rupe
 357. Ledenica pri Bončinu
 358. Lenarčica
 359. Lenartova jama v Vogencah
 360. Lešanov brezen
 361. Leva jama ob poti k jamarski koči
 362. Lipa na Čevici
 363. Logarček
 364. Logaščica - tesen
 365. Logaška jama
 366. Logaške koliševke
 367. Logatec - lipa pod Sekirico
 368. Logatec - lipa pri kamnolomu
 369. Lokva
 370. Lošc - lipa
 371. Loška jama
 372. Loške ponikve
 373. Lovrečevo brezno
 374. Lukcova jama
 375. Lukcovo brezno
 376. Luknja pod Metodom
 377. Luknja severno od Laške kukave
 378. Luknja v Laški kukavi
 379. Luknja za bunkerjem ob železnici
 380. Lukova jama na Tolstem vrhu
 381. Lupertova jama
 382. Mačina jama
 383. Mačkova jama
 384. Mačkovica
 385. Mačkovo brezno
 386. Mala Riba
 387. Mala Smrečnica
 388. Mala Smrečnica
 389. Mali Dovc
 390. Malo brezno v Grudnovi dolini
 391. Malo brezno v Starem koniku
 392. Malo brezno za Suhim vrhom
 393. Markov brezen
 394. Martincovo brezno
 395. Martinj hrib - lipa
 396. Matijetovo brezno
 397. Matjaževe kamre
 398. Maučevo brezno
 399. Medvedje Brdo - močvirna dolina
 400. Medvedova jama
 401. Metkin spodmol
 402. Metodovo brezno 2
 403. Meževniki - bukev
 404. Migovka
 405. Mihevcova jama
 406. MIK
 407. Mikletova jama
 408. Mivškovo brezno pri Kalcah
 409. Mivškovo brezno v Židovniku
 410. Mobyjeva jama
 411. Molkovo brezno
 412. Mravletovo brezno
 413. Mravljetovo brezno v Gošarjevih rupah
 414. Mrzla jama
 415. Mrzlica
 416. Muščica
 417. Najdena jama
 418. Napoleonov drevored lip
 419. Naravni most pri Lazah
 420. Nemgarjevo brezno 2
 421. Nerina jama
 422. Nevihtna jama pri Dolgi dolini
 423. Neznano brezno v Habjanovih kotih
 424. Njena jama
 425. Notarjeva jama
 426. Novi Svet - smreka
 427. Obli vrh - bukev
 428. Odkopano brezno
 429. Odkopano brezno v Suhem hribu
 430. Omnitovo brezno
 431. Ovčje brezno
 432. Pajkova jama
 433. Pajkova jama
 434. Pajkova polšna
 435. Pasje brezno
 436. Petkovec - bukev pri Krznarju
 437. Petkovec - bukev pri Turku
 438. Petkovec - lipa pri Brenču
 439. Petkovec - lipovec pri Kisovcu
 440. Petkovec - smreka pri Turku
 441. Petkovšca
 442. Petrovčeva jama
 443. Pikhamer
 444. Planinsko polje
 445. Pod stenami - ponorno območje Planinskega polja
 446. Podlipska dolina
 447. Podmol VI/5 (Lanski Vrh)
 448. Podpesek - lipa
 449. Polačeva luknja
 450. Polharica
 451. Poljanska Sora
 452. Ponikva Ovčice v Petkovcu
 453. Ponor Petkovca
 454. Ponori Hotenjke
 455. Ponori Unice pri Lazah
 456. Popitov brezen
 457. Poševna jama pri Lenarčici
 458. Posuto brezno
 459. Posuto brezno 2
 460. Povlačeva jama
 461. Povšne - smreka
 462. Požiralnik 1 Pod stenami
 463. Požiralnik 1 v Škofovem lomu
 464. Požiralnik 2 Pod stenami
 465. Požiralnik 2 v Škofovem lomu
 466. Požiralnik II/15 ( Lanski vrh)
 467. Požiralnik pri Dolenjih Lokah
 468. Praprotno Brdo - lipovec
 469. Prašičevo brezno
 470. Pri čebelicah
 471. Pri konoplji
 472. Pucov brezen
 473. Puntarjeva špranja
 474. Pustna jama
 475. Putikova jama
 476. Račeva
 477. Račevsko jezero
 478. Rakovska kukava
 479. Ravbarjeva jama nad Gradišnico
 480. Ravnik - jelka
 481. Razpoka pri Šebeniku
 482. Reka
 483. Reka Unica
 484. Renetova luknja
 485. Repičeva jama
 486. Revenov brezen
 487. Riba jama
 488. Rjavčevo brezno
 489. Robidovka
 490. Rovček v Lenarščici
 491. Rovtarica - ponor
 492. Rovtarica - potok
 493. Rovtarske Žibrše - nahajališče fosilov
 494. Rovte - duglazije
 495. Rusovo brezno
 496. Šemonovo brezno
 497. Šemrlovo brezno
 498. Severno brezno v Cestah
 499. Silvestrovo brezno
 500. Široka jama
 501. Široko grlo
 502. Skalčna jama
 503. Skednena jama
 504. Škofji lom
 505. Skrito brezno
 506. Škrlovo brezno
 507. Slabetova grapa
 508. Slabetova jama
 509. Slapa v Sopotu
 510. Smukovca
 511. Snežna jama 1 v Bretetovi dolini
 512. Snežna jama 2 v Bretetovi jami
 513. Sodovka
 514. Šolska jama
 515. Sončna jama
 516. Sončno brezno
 517. Sopot pri Matjaževih kamrah
 518. Sovra - korita pri Sopoti
 519. Speleoholika
 520. Spodmol pri lovski koči
 521. Spodmol v Mali Smrečnici
 522. Spodmol v Matičkovem Lazu
 523. Spodmol v Škofjem lomu
 524. Spodmol v Vodnem dolu
 525. Špranja nad Sopotjo
 526. Špranja pri Veliki Mačkovi koliševki
 527. Špranja v Lenarčici
 528. Špranja v Sopoti
 529. Srketova jama
 530. Srnjakova jama
 531. Štefanova jama
 532. Štefanovo brezno
 533. Štefanovo brezno
 534. Šteklov studenec
 535. Šteklovo brezno
 536. Steničeva jama
 537. Stranski požiralnik 3 v Lomu
 538. Štrausova jama
 539. Suhi brezen pri Kališah
 540. Sv. Jedert
 541. Svinjska jama
 542. Tačka jama
 543. Tatova jama
 544. Tau Tona
 545. Tina
 546. Tolsti vrh - kačja smreka
 547. Tomaženčkov brezen
 548. Tomažinov brezen
 549. Tončina jama
 550. Tončkov brezen
 551. Tonetovo brezno
 552. Trgocev
 553. Trikotno brezno v Suhem hribu
 554. Trnovška jama
 555. Trojček
 556. Trojno brezno pod Orlovim vrhom
 557. Trpinovo brezno
 558. Tršarjevo brezno
 559. TT-2
 560. TT-3
 561. Tunk-brlunk
 562. Turkova jama
 563. Usodna jama v oddelku 27/c
 564. Usrani klanci
 565. Vegast brezen
 566. Veharše - lipa
 567. Velika jama Pod stenami
 568. Velika Smrečnica
 569. Veliki Dovc
 570. Veliko brezno v Grudnovi dolini
 571. Velkovrhova jama
 572. Vetrovna jama pri Laški kukavi
 573. Vitezov brezen
 574. Vranja jama
 575. Vranja jama
 576. Vrbancov brezen
 577. Vrh nad Rovtami - lipe
 578. Vsnk
 579. Žabica
 580. Zadnja Riba
 581. Zakovškovo brezno
 582. Zakrito brezno pri Dolgi dolini
 583. Zalokarjevo brezno
 584. Žanova jama
 585. Zaplana - smreka pod Rigljem
 586. Zasigana jama
 587. Žejna dolina
 588. Zelena dolina
 589. Zgornja Mačkovca
 590. Žibrše - lipa pri Turku
 591. Žigov brezen
 592. Zobčijama
 593. Zvezda jama
 594. Zvezdica

stran 1 od 595

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228