Preskoči na vsebino

Bogastvo neokrnjene naraveSkoraj polovica ozemlja logaške občine je zavarovana z režimi varstva narave, ki se večinoma prekrivajo in so skoncentrirani predvsem v južnem delu občine: od Planinskega polja vse do Logatca, Kalc in Hotedršice.  Vpogled v vse naravne vrednote omogoča Zavod RS za varstvo narave na spletišču Atlas okolja.

Na omenjenih območjih so tako območja Nature 2000, ekološko pomembna območja ter deloma območja naravnih vrednot.
V večini se navezujejo na kraški svet in kraške pojave v občini.

Naravne vrednote občine Logatec


S pomočjo pristopa Leader smo lahko preko projekta "Do ljudi, narave in dediščine prijazen Logatec" objavili preko 700 opisov naravnih vrednot in enot kulturne dediščine.  

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228