Preskoči na vsebino

Reka UnicaV porečje Ljubljanice so vtkane vode slovenskih znamenitosti, kot so na primer presihajoče Cerkniško jezero, Rakov Škocjan, slavna Postojnska jama, številni izviri pri Vrhniki in seveda  Planinsko polje. Na Planinskem polju se Ljubljanica imenuje Unica.

To je eno izmed sedmerih imen kraške ponikalnice, ki je še pred ledenimi dobami tekla po površini, nato pa si je postopoma utrla podzemsko pot v apnenčastih kamninah. Njena voda izginja v številnih ponorih. Pri nizkem vodostaju ponikne že pred vasjo Laze, pri višjem pa se razlije iz struge po meandrih proti severnemu robu polja, kjer so največji ponori Pod stenami.

Ko pretok Unice v južnem delu polja preseže 60 m3/s, ponori ne zmorejo požirati vse vode, zato ta prestopi bregove in se razlije po polju. Takrat se polje spremeni v jezero, iz katerega molijo le vrhovi dreves. Poplave so najpogostejše jeseni in trajajo povprečno mesec in pol leta. Njihov obseg je lahko zelo različen. Ob manjših poplavah voda zalije okrog 2 km2, ob največjih pa tudi do 11 km2 ozemlja. Izjemno visoki poplavi sta bili leta 1820 in 1923. Tedaj se je Jakovški hrib spremenil v otok, saj je voda zalila vse poti, ki vodijo nanj. Reka Unica je ena izmed najbolj priljubljenih evropskih voda za športni ribolov na lipana, v njej pa živijo tudi druge vrste rib: ščuke, potočne postrvi in krapi.

V bližini sta »Putikovi štirni« - požiralnika, zaščitena z mrežo, ki preprečuje, da bi se zamašila s plavjem, ki ga prinaša voda. Štirni sta dobili ime po Čehu Viljemu Putiku, vodji hidromelioracijskih del na Planinskem polju.

 

Še več:

Ko priteče reka Unica iz globokih podzemnih rovov, se odpravi na 18 km dolgo pot po Planinskem polju, nato pa na severovzhodni strani spet izgine v podzemlje. Pot Unice po polju je trikrat daljša od dolžine polja, zaradi majhnega strmca pri prečkanju polja je še posebej izrazita vijugavost toka, razpoznavni znak reke pa so številni meandri. Minimalni dotok vode na polje je okrog 1,5 m³/s, srednji 23 m³/s, maksimalni je ocenjen na 100-120 m³/s, ponori pa lahko odvajajo le okrog 60 m³/s. Poplave trajajo do 2 meseca na leto, voda naraste ponekod do 10 m, količina poplavne vode pa je okrog 40 milijonov m³.

V strugi voda teče le do prvih požiralnikov pod Ivanjim selom, kjer doseže jurske apnence. Že na jugovzhodnem robu polja prične v krednih apnencih izgubljati vodo v številnih ponorih. Tako si proti severu sledijo: Mrčonovi ključi, Milavčevi ključi, Žrnki, Ribce, Dolenje Loke in že pod Lazami Laška žaga. Pri nizki vodi ponikne Unica že pred Lazami, kadar pa je veliko vode se razlije po meandrih proti severnemu robu polja. Pridruži se ji še nekaj manjših izvirov izpod Planinske gore, pod Grčarevcem pa pritok Hotenjka. Če večja voda prelije požiralnike pri Laški žagi, potem prečka Unica vse polje med Lazami in Lipljami na drugi strani, spremlja zahodno obrobje polja med Lipljami in Podgoro in se šele nato usmeri proti ponorom ob južnem vznožju Lanskega vrha ter ob severnem robu polja v  Babnem dolu, kjer izginja pod strmimi skalnimi stenami ter v ponorih Škofji Lom. Na severnem robu polja, kjer Unica preide z dolomita na močno prepustne kredne apnence, se nahaja ogromno večjih in manjših ponorov, med njimi zelo znana Pod Stenami, dva umetno razširjena in poglobljena vodnjaka, katavotrona, ki naj bi služila k hitrejšemu odtekanju poplavne vode s polja. Na tako imenovane Putickove štirne, ki jih je v prvih melioracijah, v osemdesetih letih prejšnjega stoletja izvedel Putick, spominja tudi vklesan napis v steni nad požiralnikoma. Putick je umetna ponora imenoval po tedanjem predsedniku deželne vlade, baronu Anderju Winklerju. Ponora, razširjena v vodnjakom podobne umetne jaške, danes veljata za tehnični spomenik in še vedno po sto letih omogočata pretok vode skozi požiralnike.

Lokacija: Planina – Laze  - Grčarevec

hribcek poplavl...
hribcek poplavljen
hribcek pozimi
hribcek pozimi
hribcek spomlad...
hribcek spomladi
jesenski motiv ...
jesenski motiv poplavljenega polja
laze jakovica p...
laze jakovica polje
planinsko polje
planinsko polje
planinsko polje...
planinsko poljee
planinsko polje...
planinsko polje pozimi
polje in konj
polje in konj
polje jeseni
polje jeseni
polje jeseni 1
polje jeseni 1
polje pozimi 2
polje pozimi 2
polje spomladi ...
polje spomladi poplavljeno
polje starinski...
polje starinski motiv
putickova tirna
putickova tirna
travniska mc
travniska mc
travniska mc po...
travniska mc polje
trzne na polju
trzne na polju
unica
unica
unicaaa
unicaaa
unicaaa1
unicaaa1
unica laze
unica laze
hribcek poplavl...
hribcek poplavljen
hribcek pozimi
hribcek pozimi
hribcek spomlad...
hribcek spomladi
jesenski motiv ...
jesenski motiv poplavljenega polja
laze jakovica p...
laze jakovica polje
planinsko polje
planinsko polje
planinsko polje...
planinsko poljee
planinsko polje...
planinsko polje pozimi
polje in konj
polje in konj
polje jeseni
polje jeseni
polje jeseni 1
polje jeseni 1
polje pozimi 2
polje pozimi 2
polje spomladi ...
polje spomladi poplavljeno
polje starinski...
polje starinski motiv
putickova tirna
putickova tirna
travniska mc
travniska mc
travniska mc po...
travniska mc polje
trzne na polju
trzne na polju
unica
unica
unicaaa
unicaaa
unicaaa1
unicaaa1
unica laze
unica laze
Planinskopoljea...
Planinskopoljeapril201001
Planinskopoljea...
Planinskopoljeapril201002
Planinskopoljea...
Planinskopoljeapril201003
Planinskopoljea...
Planinskopoljeapril201004
Planinskopoljea...
Planinskopoljeapril201005
Planinskopoljea...
Planinskopoljeapril201006
Planinskopoljea...
Planinskopoljeapril201007
Planinskopoljea...
Planinskopoljeapril201008
Planinskopoljea...
Planinskopoljeapril201009
Planinskopoljea...
Planinskopoljeapril201011
Planinskopoljea...
Planinskopoljeapril201013
Planinskopoljea...
Planinskopoljeapril201014
Planinskopoljea...
Planinskopoljeapril201015
Planinskopoljea...
Planinskopoljeapril201018
Planinskopoljea...
Planinskopoljeapril201019
Planinskopoljea...
Planinskopoljeapril201020
Planinskopoljea...
Planinskopoljeapril201021
Planinskopoljea...
Planinskopoljeapril201022
Planinskopoljea...
Planinskopoljeapril201023
Planinskopoljea...
Planinskopoljeapril201024
Planinskopoljea...
Planinskopoljeapril201025
Planinskopoljea...
Planinskopoljeapril201026
Planinskopoljea...
Planinskopoljeapril201027
Planinskopoljea...
Planinskopoljeapril201028
Planinskopoljea...
Planinskopoljeapril201029
Planinskopoljea...
Planinskopoljeapril201030
Planinskopoljea...
Planinskopoljeapril201031
Planinskopoljea...
Planinskopoljeapril201032
Planinskopoljea...
Planinskopoljeapril201035
Planinskopoljea...
Planinskopoljeapril201036
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201001
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201002
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201003
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201004
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201006
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201007
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201008
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201009
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201011
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201012
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201013
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201014
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201015
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201016
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201018
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201019
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201020
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201022
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201023
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201024
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201025
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201026
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201027
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201028
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201029
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201030
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201031
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201032
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201033
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201034
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201035
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201036
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201037
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201038
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201039
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201040
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201041
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201042
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201043
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201044
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201046
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201047
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201048
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201049
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201050
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201051
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201052
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201053
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201054
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201055
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201056
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201057
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201058
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201059
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201060
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201061
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201062
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201063
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201064
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201065
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201066
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201068
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201069
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201070
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201071
Planinsko polje...
Planinsko poljemaj201072

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228