Preskoči na vsebino

Kmečki praznik na Medvedjem BrduOrganizator: Turistično društvo Medvedje Brdo in Rovtarske Žibrše in Kulturno športno društvo Trate.
Čas prireditve: prva nedelja v avgustu.
Prireditev, na kateri se tekmovalci pomerijo v različnih kmečkih opravilih, spremljajo nastopi glasbenih skupin in tamkaj delujočih društev. Takoj za Gregorjevim sejmom je to po številu obiskovalcev daleč največja prireditev v Logatcu in širše. V letu 2008, ko so pripravili jubilejni, 20. Kmečki praznik, se je zbralo več kot 5.000 obiskovalcev.

Spletišče

Pri prireditvi sodeluje kar preko 250 domačinov, kar je več kot polovica, saj v kraju živi 400 ljudi. Vsako leto si prireditev ogleda tudi veliko tujcev, posebno Italijanov, saj se zanje začenjajo počitnice. Medvedje brdo je včasih spadalo pod Italijo in sorodstvene vezi so še vedno žive, zato se marsikdo odloči za obisk svojcev prav v času Kmečkega praznika.

Obiskovalcem prikažejo stare ročne obrti, vse od pletenja košar, izdelave brezovih metel, klepanja kos in košnjo, vejanja žita, priprave prašičje krme, klekljanja, pletenja nogavic, izdelava masla, ribanja ter tlačenja zelja, kuhanja žgancev, žaganja hlodovine, tesanja tramov, dela na stopi za ječmen in predstavitve starega načina žganjekuhe.

Dopolnilni dogodki pa so tudi razstave drobnice, pokušnje več vrst sira, za kar poskrbijo rejci Notranjske. Veliko vrst malih živali na ogled postavijo pri Društvu ljubiteljev malih živali, svoje veščine pa pokažejo tud jezdeci iz Žejne doline. Za najmlajše pripravijo posebna igrala, zvečer pa za vse veselico s spopularnimi glasbenimi izvajalci. Ob 20. jubileju je medvejsko nebo osvetil tudi veličastni ognjemet.

Zgodovina Kmečkega praznika

Začetek Kmečkega praznika sega v pomlad leta 1988, ko je kmetica Anka iz Vavknovega griča kupila pri štacnarju Vojku na Tratah seme za sejenje.
V jeseni kmetijski pridelki tako lepo obrodijo, da kmetica pohvali štacnarja: » Štacnar, ti pa znaš prodajati dobro seme.« Štacnar pa odgovori kmetici: »Če je res kar govoriš, pa prinesi kakšen pridelek, da naredimo razstavo kar v trgovini.«
 Kmalu zatem so začeli prinašati tudi drugi kmetje, tako se je nabralo veliko pridelkov. Nato smo pripravili razstavo, nagradili rekordne pridelke ob skromni pogostitvi, kozarcu domačega vina in ob zvokih domačih godcev.
Tako nam je prvi uspeh dal voljo, da smo naslednje leto program razširili s prikazom kmečkih opravil pod geslom »Čič ne da Nič«, ki je potekal pred trgovino na Tratah.
Tretje leto smo nadaljevali pri stari medvejski šoli, saj je bilo pred trgovino premalo prostora. Da bi zadeva uspela, smo morali dobro prijeti za delo. Potrebno je bilo pokositi visoke koprive, pripraviti oder za nastopajoče ter plesišče. Ker je bila zraven prireditvenega prostora zasejana njiva z pšenico smo se odločili, da jo uporabimo. Prireditev smo poimenovali Praznik žetve.
Leta 1992 je naš praznik dobil novo ime in sicer »Praznik košnje«. Organizirano je bilo tekmovanje v košnji, grabljenju sena in delanju kopic. Tekmovali so tudi kdo bo prej pojedel kislo mleko z leseno žlico ter prej sežagal hlodovino na star način.
Leta 1993 prireditev pridobi sedanje ime »KMEČKI PRAZNIK«. Takratni organizatorji David Žakelj, Bojan Rupnik in Vojko Panič smo vložili veliko dela v organizacijo in izvedbo praznika. Trudili smo se, da privabimo čim večjo množico obiskovalcev. Tako smo poleg kmečkih opravil, košnje, grabljenja, pripravili nastop jahalne šole Kaja in Grom, nastop  domačih harmonikašev, kulturnikov in dveh ansamblov Oaza iz Logatca in primorski Ottavija Brajka.
Leta 1994 je praznik poteklal pred gasilnim domom, zaradi izgradnje doma Medved.
Leta 1995 pa smo dobili dom Medved. To je bila velika pridobitev za naš kraj. Uporabljali smo lahko njihovo vodo, elektriko, plesišče in vse drugo, kar smo potrebovali. Brez njihove pomoči bi težko izvajali to prireditev.
Vsako leto je program bolj pester in bogat, kar privabi tudi vedno večje število ljudi.

S svojim dobrim in poštenim delom smo si pridobili zaupanje, da imamo dobre sponzorje in donatorje, kar še dodatno potrjuje našo zavzetost pri tem. Moram posebej omeniti našega ZLATEGA sponzorja, to je TGM ŽAKELJ D.O.O Rajko Žakelj. Prav z njegovim trikratnim generalnim sponzorstvom je ta praznik dobil širše dimenzije v vseh pogledih, zato se njegovemu podjetju in osebno njemu v imenu vseh, ki sodelujemo na kmečkem prazniku, prav lepo zahvaljujem. Seveda so tudi drugi sponzorji in donatorji, ki vsako leto po svojih močeh prispevajo svoje prispevke. Tudi njim se prav lepo zahvaljujem.

Posebno sem vesel, da je pravzaprav Kmečki praznik prireditev, ki združuje naše dve vasi v isti krajevni skupnosti, ki je prostorsko zelo široka.
Pri pripravah, izvedbi in drugih aktivnostih, ki se dogajajo, je pomembno, da se družimo, pogovarjamo in s tem tudi skrbimo za dobre medsebojne odnose.
Prav lepo bi se zahvalil mojim najožjim sodelavcem, vodjem raznih oddelkov, vsem drugim, ki sodelujejo pri izvedbi Kmečkega praznika na vseh delovnih mestih. Posebna zahvalo si zaslužijo vsi sponzorji, donatorji in darovalci raznih prispevkov. Hvala tudi tistim, ki nam vsako leto odstopijo svoje zemljišče, potrebno za izvedbo. Hvala obiskovalcem, da verjamete v nas in nas vsako leto obiskujete v vedno večjem številu.

Statistični pregled

Izvedba Kmečkega praznika mi enostavna, zahteva veliko dela, organizacijskih sposobnosti in smisla za delo z ljudmi. Potrebno je vsako leto več ljudi, ki opravljajo razna dela. Začeli smo pri petih prišli do 170 ljudi.

Statistični podatki: število delavcev in obiskovalcev

Leto delavci-prostovoljci                       obiskovalci
1988 5 50
1989 12 400
1990 16 450
1991 20 500
1992 25 600
1993 54 1500
1994 48 1000 (nevihta)
1995 52 1200
1996 58 1300
1997 80 1700
1998 90 1800
1999 50 850 (slabo vreme)
2000 107 1900
2001 95 1800
2002 110 2000
2003 120 2100
2004 128 2600 (hudo neurje, toča)
2005 20 700 (izjemno slabo vreme)
2006 135 3000
2007 170 5000-6000
2008 250 5000 
2009 200  4000 

To so zbrani statistični podatki, iz katerih je razvidno, da iz leta v leto praznik pridobiva širše dimenzije, tako po udeležbi sodelujočih kot v povečevanju števila obiskovalcev.
Število prostovoljcev, ki pomagajo pripraviti prireditveni prostor, ki sodelujejo na sami prireditvi in pomagajo pospraviti in urediti prostor, se iz leta v leto povečuje. Vedno večje so potrebe in ljudje, predvsem krajani Rovtarskih Žibrš in Medvedjega Brda, se vabilu radi odzovejo.

Veliko ljudi je sodelovalo v vseh letih pri organiziranju in izvedbi praznika, vsak je opravljal svoje delo. Potrebno se mi zdi omeniti nekatere posameznike, ki so nosili pomembno odgovornost v določenih obdobjih:
- Cigale Jože st. iz Rovtarskih Žibrš
- Žakelj David z Medvedjega Brda
- Lazar Alojz iz Rovtarskih Žibrš
- Gladek Jože z Medvedjega Brda
- Panič Vojko z Medvedjega Brda

Pri programih Kmečkih praznikov so pomembno nalogo opravljali :
- Vavken Anka
- Kržišnik Magda
- Rupnik Milena
- Žerjal Bogdan

 Naj omenim še predsednike krajevne skupnosti Trate v določenih obdobjih:
 - Cigale Rado iz Rovtarskih Žibrš
- Trpin Štefan iz Rovtarskih Žibrš
- Rupnik Bojan z Medvedjega Brda 
 
Vse do leta 2003 je bil glavni organizator praznika Kulturno športno društvo Trate. Po tem letu so se vključila tudi druga dva društva Prostovoljno gasilsko društvo Medvedje Brdo in Turistično društvo Medvedje Brdo in Rovtarske Žibrše.

 Največje zadovoljstvo vseh sodelujočih je, da prireditev obišče veliko ljudi in da so ljudje s ponudbo zadovoljni. Ali je prireditev uspešna, pa je veliko odvisno tudi od vremena. Nekajkrat je bilo zelo slabo vreme, kar nam je onemogočilo prireditev izpeljati, kot smo si zastavili.

Finančni rezultati so bili vedno zelo dobri, tako smo dobiček namenili izključno v krajevne namene, naj omenim samo nekatere:
• Ureditev pokopališča (1993)
• Ureditev mrliške vežice (1993)
• Ureditev športnega igrišča na veharšah
• Miklavževanje (od 1991)
• Večletni prispevki za PGD Medvedje Brdo
• Prispevki za nabavo rešilnega avta ZD Logatec
• Prispevek za označitev kraja
• Trikratni prispevek za obnovo cerkve sv. Katarine na Medvedjem Brdu
• Prispevki za delujoča društva v naši KS
• Nabava razne opreme za potrebe Kmečkega praznika (mize, žari, senčniki, transparenti, označevalne table...)
• Za potrebe kraja Rovtarske Žibrše (ureditev vodnjaka)
• Za potrebe podružnične šole v Rovtarskih Žibršah
• Zgibanko o turističnih znamenitostih našega kraja
• Prispevek za ogrevanje dvorane v gasilnem domu na Medvedjem Brdu

Lahko z gotovostjo trdim, da brez finančnih sredstev, pridobljenih na Kmečkem prazniku, marsikatera stvar ne bi bila obnovljena in urejena tako kot je.
V zadovoljstvo nam je sodelovati na tako veliki in javnosti poznani prireditvi. Veseli smo, da s svojim delom in trudom lahko veliko naredimo za svoj kraj. 
Kljub temu, da bo po 20. kmečkem prazniku prišlo do že napovedanih sprememb, upam da bo praznik nadaljeval svojo svetlo pot, saj je kadrovski potencial v obeh krajih velik.
       

Vojko Panič

2008 kmecki001
2008 kmecki001
2008 kmecki002
2008 kmecki002
2008 kmecki003
2008 kmecki003
2008 kmecki004
2008 kmecki004
2008 kmecki005
2008 kmecki005
2008 kmecki006
2008 kmecki006
2008 kmecki007
2008 kmecki007
2008 kmecki008
2008 kmecki008
2008 kmecki009
2008 kmecki009
2008 kmecki010
2008 kmecki010
2008 kmecki011
2008 kmecki011
2008 kmecki012
2008 kmecki012
2008 kmecki013
2008 kmecki013
2008 kmecki014
2008 kmecki014
2008 kmecki015
2008 kmecki015
2008 kmecki016
2008 kmecki016
2008 kmecki017
2008 kmecki017
2008 kmecki018
2008 kmecki018
2008 kmecki019
2008 kmecki019
2008 kmecki020
2008 kmecki020
2008 kmecki021
2008 kmecki021
2008 kmecki022
2008 kmecki022
2008 kmecki023
2008 kmecki023
2008 kmecki024
2008 kmecki024
2008 kmecki025
2008 kmecki025
2008 kmecki026
2008 kmecki026
2008 kmecki027
2008 kmecki027
2008 kmecki028
2008 kmecki028
2008 kmecki029
2008 kmecki029
2008 kmecki030
2008 kmecki030
2008 kmecki031
2008 kmecki031
2008 kmecki032
2008 kmecki032
2008 kmecki033
2008 kmecki033
2008 kmecki034
2008 kmecki034
2008 kmecki035
2008 kmecki035
2008 kmecki036
2008 kmecki036
2008 kmecki037
2008 kmecki037
2008 kmecki038
2008 kmecki038
2008 kmecki039
2008 kmecki039
2008 kmecki040
2008 kmecki040
2008 kmecki041
2008 kmecki041
2008 kmecki042
2008 kmecki042
2008 kmecki043
2008 kmecki043
2008 kmecki044
2008 kmecki044
2008 kmecki045
2008 kmecki045
2008 kmecki046
2008 kmecki046
2008 kmecki047
2008 kmecki047
2008 kmecki048
2008 kmecki048
2008 kmecki049
2008 kmecki049
2008 kmecki050
2008 kmecki050
2008 kmecki051
2008 kmecki051
2008 kmecki052
2008 kmecki052
2008 kmecki053
2008 kmecki053
2008 kmecki054
2008 kmecki054
2008 kmecki055
2008 kmecki055
2008 kmecki056
2008 kmecki056
2008 kmecki057
2008 kmecki057
2008 kmecki058
2008 kmecki058
2008 kmecki059
2008 kmecki059
2008 kmecki060
2008 kmecki060
2008 kmecki061
2008 kmecki061
2008 kmecki062
2008 kmecki062
2008 kmecki063
2008 kmecki063
2008 kmecki064
2008 kmecki064
2008 kmecki065
2008 kmecki065
2008 kmecki066
2008 kmecki066
2008 kmecki067
2008 kmecki067
2008 kmecki068
2008 kmecki068
2008 kmecki069
2008 kmecki069
2008 kmecki070
2008 kmecki070
2008 kmecki071
2008 kmecki071
2008 kmecki072
2008 kmecki072
2008 kmecki073
2008 kmecki073
2008 kmecki074
2008 kmecki074
2008 kmecki075
2008 kmecki075
2008 kmecki076
2008 kmecki076
2008 kmecki077
2008 kmecki077
2008 kmecki078
2008 kmecki078
2008 kmecki079
2008 kmecki079
2008 kmecki080
2008 kmecki080
2008 kmecki081
2008 kmecki081
2008 kmecki082
2008 kmecki082
2008 kmecki083
2008 kmecki083
2008 kmecki084
2008 kmecki084
2008 kmecki085
2008 kmecki085
2008 kmecki086
2008 kmecki086
2008 kmecki087
2008 kmecki087
2008 kmecki088
2008 kmecki088
2008 kmecki089
2008 kmecki089
2008 kmecki090
2008 kmecki090
2008 kmecki091
2008 kmecki091
2008 kmecki092
2008 kmecki092
2008 kmecki093
2008 kmecki093
2008 kmecki094
2008 kmecki094
2008 kmecki095
2008 kmecki095
2008 kmecki096
2008 kmecki096
2008 kmecki097
2008 kmecki097
2008 kmecki098
2008 kmecki098
2008 kmecki099
2008 kmecki099
2008 kmecki100
2008 kmecki100
2008 kmecki101
2008 kmecki101
2008 kmecki102
2008 kmecki102
2008 kmecki103
2008 kmecki103
2008 kmecki104
2008 kmecki104
2008 kmecki105
2008 kmecki105
2008 kmecki106
2008 kmecki106
2008 kmecki107
2008 kmecki107
2008 kmecki108
2008 kmecki108
2008 kmecki109
2008 kmecki109
2008 kmecki110
2008 kmecki110
2008 kmecki111
2008 kmecki111
2008 kmecki112
2008 kmecki112
2008 kmecki113
2008 kmecki113
2008 kmecki114
2008 kmecki114
2008 kmecki115
2008 kmecki115
2008 kmecki116
2008 kmecki116
2008 kmecki117
2008 kmecki117
2008 kmecki118
2008 kmecki118
2008 kmecki119
2008 kmecki119
2008 kmecki120
2008 kmecki120
2008 kmecki121
2008 kmecki121
2008 kmecki122
2008 kmecki122
2008 kmecki123
2008 kmecki123
2008 kmecki124
2008 kmecki124
2008 kmecki125
2008 kmecki125
2008 kmecki126
2008 kmecki126
2008 kmecki127
2008 kmecki127
2008 kmecki128
2008 kmecki128
2008 kmecki129
2008 kmecki129
2008 kmecki130
2008 kmecki130
2008 kmecki131
2008 kmecki131
2008 kmecki132
2008 kmecki132
2008 kmecki133
2008 kmecki133
2008 kmecki134
2008 kmecki134
2008 kmecki135
2008 kmecki135
2008 kmecki136
2008 kmecki136
2008 kmecki137
2008 kmecki137
2008 kmecki138
2008 kmecki138
2008 kmecki139
2008 kmecki139
2008 kmecki140
2008 kmecki140
2008 kmecki141
2008 kmecki141
2008 kmecki142
2008 kmecki142
2008 kmecki143
2008 kmecki143
2008 kmecki144
2008 kmecki144
2008 kmecki145
2008 kmecki145
2008 kmecki146
2008 kmecki146
2008 kmecki147
2008 kmecki147
2008 kmecki148
2008 kmecki148
2008 kmecki149
2008 kmecki149
2008 kmecki150
2008 kmecki150
2008 kmecki151
2008 kmecki151
2008 kmecki152
2008 kmecki152
2008 kmecki153
2008 kmecki153
2008 kmecki154
2008 kmecki154
2008 kmecki155
2008 kmecki155
2008 kmecki156
2008 kmecki156
2008 kmecki157
2008 kmecki157
2008 kmecki158
2008 kmecki158
2008 kmecki159
2008 kmecki159
2008 kmecki160
2008 kmecki160
2008 kmecki161
2008 kmecki161
2008 kmecki162
2008 kmecki162
2008 kmecki163
2008 kmecki163
2008 kmecki164
2008 kmecki164
2008 kmecki165
2008 kmecki165
2008 kmecki166
2008 kmecki166
2008 kmecki167
2008 kmecki167
2008 kmecki168
2008 kmecki168
2008 kmecki169
2008 kmecki169
2008 kmecki170
2008 kmecki170
2008 kmecki171
2008 kmecki171
2008 kmecki172
2008 kmecki172
2008 kmecki173
2008 kmecki173
2008 kmecki174
2008 kmecki174
2008 kmecki175
2008 kmecki175
2008 kmecki176
2008 kmecki176
2008 kmecki177
2008 kmecki177
2008 kmecki178
2008 kmecki178
2008 kmecki179
2008 kmecki179
2008 kmecki180
2008 kmecki180
2008 kmecki181
2008 kmecki181
2008 kmecki182
2008 kmecki182
2008 kmecki183
2008 kmecki183
2008 kmecki184
2008 kmecki184
2008 kmecki185
2008 kmecki185
2008 kmecki186
2008 kmecki186
2008 kmecki187
2008 kmecki187
2008 kmecki188
2008 kmecki188
2008 kmecki189
2008 kmecki189
2008 kmecki190
2008 kmecki190
2008 kmecki191
2008 kmecki191
2008 kmecki192
2008 kmecki192
2008 kmecki193
2008 kmecki193
2008 kmecki194
2008 kmecki194
2008 kmecki195
2008 kmecki195
2008 kmecki196
2008 kmecki196
2008 kmecki197
2008 kmecki197
2008 kmecki198
2008 kmecki198
2008 kmecki199
2008 kmecki199
2008 kmecki200
2008 kmecki200
2008 kmecki201
2008 kmecki201
2008 kmecki202
2008 kmecki202
2008 kmecki203
2008 kmecki203
2008 kmecki204
2008 kmecki204
2008 kmecki205
2008 kmecki205
2008 kmecki206
2008 kmecki206
2008 kmecki207
2008 kmecki207
2008 kmecki208
2008 kmecki208
2008 kmecki209
2008 kmecki209
2008 kmecki210
2008 kmecki210
2008 kmecki211
2008 kmecki211
2008 kmecki212
2008 kmecki212
2008 kmecki213
2008 kmecki213
2008 kmecki214
2008 kmecki214
2008 kmecki215
2008 kmecki215
2008 kmecki216
2008 kmecki216
2008 kmecki217
2008 kmecki217
2008 kmecki218
2008 kmecki218
2008 kmecki219
2008 kmecki219
2008 kmecki220
2008 kmecki220
2008 kmecki221
2008 kmecki221
2008 kmecki222
2008 kmecki222
2008 kmecki223
2008 kmecki223
2008 kmecki224
2008 kmecki224
2008 kmecki225
2008 kmecki225
2008 kmecki226
2008 kmecki226
2008 kmecki227
2008 kmecki227
2008 kmecki228
2008 kmecki228
2008 kmecki229
2008 kmecki229
2008 kmecki230
2008 kmecki230
2008 kmecki231
2008 kmecki231
2008 kmecki232
2008 kmecki232
2008 kmecki233
2008 kmecki233
2008 kmecki234
2008 kmecki234
2008 kmecki235
2008 kmecki235
2008 kmecki236
2008 kmecki236
2008 kmecki237
2008 kmecki237
2008 kmecki238
2008 kmecki238
2008 kmecki239
2008 kmecki239
2008 kmecki240
2008 kmecki240
2008 kmecki241
2008 kmecki241
2008 kmecki242
2008 kmecki242
2008 kmecki243
2008 kmecki243
2008 kmecki244
2008 kmecki244
2008 kmecki245
2008 kmecki245
2008 kmecki246
2008 kmecki246
2008 kmecki247
2008 kmecki247
2008 kmecki248
2008 kmecki248
2008 kmecki249
2008 kmecki249
2008 kmecki250
2008 kmecki250
2008 kmecki251
2008 kmecki251
2008 kmecki252
2008 kmecki252
2008 kmecki253
2008 kmecki253
2008 kmecki254
2008 kmecki254
2008 kmecki255
2008 kmecki255
2008 kmecki256
2008 kmecki256
2008 kmecki257
2008 kmecki257
2008 kmecki258
2008 kmecki258
2008 kmecki259
2008 kmecki259
2008 kmecki260
2008 kmecki260
2008 kmecki261
2008 kmecki261
2008 kmecki262
2008 kmecki262
2008 kmecki263
2008 kmecki263
2008 kmecki264
2008 kmecki264
2008 kmecki265
2008 kmecki265
2008 kmecki266
2008 kmecki266
2008 kmecki267
2008 kmecki267
2008 kmecki268
2008 kmecki268

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
[email protected],
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228